kinderziekten

Chronisch terugkerende infecties (bij kinderen) door een immuniteitszwakte kunnen het best aangepakt worden door de onderliggende oorzaken op te sporen door middel van grondig klinisch onderzoek (ogen, oren, neus, tong, longen, buik en huid) en eventueel een labo onderzoek op bloed, urine en stoelgang.
Vaak is het meer dan nodig om de gezonde darmflora te herstellen na meerdere antibiotica-kuren en preventief/opbouwend te werken gedurende enkele maanden. Suiker, frisdrank en snoep dienen vermeden te worden.

De gezondheidsaanpak van het kind start al in de moederschoot door middel van voldoende aanvulling van de belangrijkste voedingssupplementen bij de moeder om het kind-in-wording maximale kansen op gezondheid te geven. Of het kind een natuurlijke geboorte kent dan wel een keizersnede, op een vlotte of op een geforceerde manier ter wereld komt, wel of geen borstvoeding krijgt, bepaalt al of het al dan niet een goede start kent en kunnen wel al op tijd in de goede richting bijsturen. De eerste 6 jaren van het kinderleven moet het kind een lange weg afleggen op gebied van groei, immuniteit op veel ziektekiemen kunnen verwerven, op vaccins reageren en psychisch ontwikkelen. Als ouders kan je door preventief te werken dit vlot laten verlopen en veel problemen voorkomen. Bij ziekte is het belangrijk zo natuurlijk mogelijk te werken om het groeiende lichaam geen schade toe te brengen en enkel indien het niet anders kan allopathisch te werken vergezeld met de nodige voedingssupplementen tegen de mogelijke bijwerkingen.