obesitas

Is oorzaak van veel ziekten en verdient een grondig oorzakelijke lichamelijke en psychische aanpak tot een nieuwe levensstijl en genezing.
Obesitas wordt behandeld vanuit een multifactoriële hoek, namelijk darmwerking (darmspoeling, Mayr-kuur en voedingssupplementen); hormonale verstoring; chronische ontstekingen (supplementen); psychische bijsturing (systeemtherapie) en een individueel voedingsplan dat moet leiden tot nieuwe blijvende eet- en leefgewoonten.

Voedingsadvies:

Er bestaat geen enkel voedingsadvies dat voor iedereen even goed is.
We moeten rekening houden met de polariteit van de patiënt (dit wordt via de polariteitsmeter uitgemeten of de patiënt overwegend yin of yang is van energie).
We meten de persoonlijke voedingsintoleranties uit met het holopathietoestel. We herstellen de lekkende darm (leaky gut) als tijdens het klinisch onderzoek dit nodig blijkt en we ondersteunen dit alles met psychotherapie als dit nodig blijkt (emo- of stresseters).